Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91153
típus K
Vezető kutató Juhász Zoltán
magyar cím Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel
Angol cím A comparative study of the folk music cultures in Eurasia using mathematical and computational tools
magyar kulcsszavak mesterséges intelligencia, adatbányászat, népzenetudomány
angol kulcsszavak Artificial intelligence, Data mining, Ethnomusicology
megadott besorolás
Informatika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Informatika
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Népzenetudomány
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
résztvevők Sipos János
projekt kezdete 2010-09-01
projekt vége 2014-08-31
aktuális összeg (MFt) 3.869
FTE (kutatóév egyenérték) 5.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja az eurázsiai népzenei kultúrák rendszerező összevetése mesterséges intelligenciák és adatbányászati eljárások segítségével. Ehhez szükséges egy egész Eurázsiát lefedő reprezentatív népzenei adatbázis létrehozása, valamint a zenei hasonlóságokat a dallamok, a dallamtípusok, a zenei stílusok és egész zenekultúrák szintjén elemző programrendszer kifejlesztése. A munka egy 4 éve folyó OTKA kutatás keretében már folyik, és az eredmények azt vetítik előre, hogy az adatbázis további növelésével és a meglévő adatfeldolgozási eszközök továbbfejlesztésével a fent ismertetett cél elérhető, és fontos új eredményeket hozhat.

Munkánk első részében tehát adatbázisunk erőteljes fejlesztésére törekszünk. Mindehhez a ma általánosan használt digitális kotta-kódok egységesítése szükséges. Olyan konverter programokat kell tehát kidolgoznunk, amelyek átjárást biztosítanak a sokféle digitális kottakód között. A digitálisan nem elérhető, ám szükséges dallamgyűjteményeket digitalizáljuk.

Ezután kidolgozunk egy olyan új eljárást is, amely az önszervező térképezés segítségével megtanulja az Eurázsiában jellemzően előforduló dallamformák teljes halmazát, és az egyes zenekultúrák jellemző formáit e nagy halmaz részhalmazaiként állapítja meg. A különböző kultúrák kapcsolatának erősségét és a kapcsolatot tartó zenei formák milyenségét ezen részhalmazok átfedései alapján elemezzük. Így megvalósul eredeti célkitűzésünk, az eurázsiai népzenei kultúrák kapcsolat-rendszerének mennyiségi és minőségi leírása. A magyar népzene helyét és szerepét ebben a rendszerben teljesen elfogulatlanul, minden előfeltevést félretéve tanulmányozhatjuk.
angol összefoglaló
The aim of the research is a systematic comparison of the folk music cultures in Eurasia, using artificial inteligences and data mining tools. To do this, we need a large folksong database representing all significant musical cultures in Eurasia, and a program system analysing the musical similarities of the melodies, melody types, musical styles and cultures. The results of a recent project show that the further development of the database and the analysing softwares can result in significant and new results.

The plan requires a unification of the different digital codes of notation. We have to elaborate converter programs assuring the conversion between ETF, XML, MIDI, ESAC, KERN, ABC and our “VNF” codes.

We also plan to elaborate a new program which learns the whole set of the significant melody forms in Eurasia, and determines the national/areal melody cultures as different subsets of the great common set. We study the intensity of the connections between different cultures by the analysis of the overlaps of these national/areal subsets. Thus, the quantitative and qualitative analysis of the system of connections between the Eurasian musical cultures can be accomplished by the above way. This allows us an unbiased study of the place and role of the Hungarian folk music tradition in this comprehensive system.
vissza »