Környezetbarát félvezetők: vas-szilicid nanoszerkezetek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91154
típus K
Vezető kutató Molnár György
magyar cím Környezetbarát félvezetők: vas-szilicid nanoszerkezetek
Angol cím Environmentally friendly semiconductors: iron silicide nanostructures
magyar kulcsszavak vékonyrétegek, nanoszerkezetek, önszerveződés, napelem anyagok
angol kulcsszavak thin film, nanostructures, self-assembly, solar cell materials
megadott besorolás
Elektronikus Eszközök és Technológiák (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)70 %
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Felületi fizika
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
résztvevők Dózsa László
Petö Gábor
projekt kezdete 2010-05-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 3.075
FTE (kutatóév egyenérték) 2.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A fotovoltaikus technológiák a Nap bőségesen rendelkezésre álló energiáját alkalmazzák és elhanyagolható a környezeti hatásuk. A napenergia gyakorlati felhasználása néhány megoldandó problémát vet fel. A napelemek jövőbeli gyártási folyamatának: (i) környezetbarátnak kell lennie, kerülvén a mérgező anyagokat, (ii) olyan kémiai elemeket kell használnia, amelyek bőségesen előfordulnak a földkéregben, és (iii) költség hatékonynak kell lennie, pl. félvezető minőségű szilícium helyett napelem minőségű Si-t kell használnia fém-szennyezőkkel.
A β-FeSi2-t javasolják jövőbeli lehetséges napelem anyagnak, ami két bőségesen rendelkezésre álló és nem mérgező komponensből áll. A β-FeSi2 napelemek elméleti hatásfoka 23%. A β-FeSi2 vékonyrétegeknek, és a napelem minőségű szilíciumba ágyazott β-FeSi2 nanorészecskéknek is van potenciális felhasználási lehetőségük a fotovoltaikus technológiában.
A jelen projektjavaslat megvalósítása során vas-szilicid nanoszerkezeteket szándékozunk készíteni hagyományos vékonyréteg technológiai berendezésekben, részben önszerveződési folyamatokkal, és vizsgálni kívánjuk ezek tulajdonságait, úgymint a fázis kialakulást, a morfológiát, az elektromos jellemzőket és az elektronszerkezetet. A kapott mérési eredmények új utakat mutatnak a következő lépések irányába, hogy optimalizálni tudjuk a kialakult nanoobjektumok, – amelyek lehetnek vékonyrétegek és nanorészecskék, -tulajdonságait.
Mintakészítéshez UHV párologtatókat, lézeres és ionos felületmódosítást, a minták jellemzésére RHEED, XPS, UPS SEM, AFM, és elektromos méréseket (I-V, C-V, DLTS) szándékozunk használni.
Végül, az összegyűjtött megfigyelésekre alapozva, meg szeretnénk alkotni vas-szilicid nanoszerkezetek kialakulásának egységes leírását.
angol összefoglaló
Photovoltaic technology use the abundant energy of the sun, and it has negligible impact on the environment. The practical realization of the use of solar energy has some problems to solve. The future manufacturing process of solar cells should be: (i) environmentally friendly, avoiding toxic materials (ii) have to use chemical elements, which are found abundant in the earth crust and (iii) cost effective, e.g. this should apply solar grade silicon with metal impurities instead of semiconductor grade Si.
As a possible material for future solar cells β-FeSi2 was suggested that consists of two abundant and nontoxic elements. The theoretical efficiency of β-FeSi2 solar cells is 23%. Both β-FeSi2 layers and β-FeSi2 nanoparticles in solar grade silicon have potential applications in photovoltaic technology.
During realization of the recent proposal we intend to prepare iron silicide nanostructures in traditional thin film technology equipments, partially by self-assembly process, and to investigate their properties, like phase formation, morphology, electronic properties and electronic structure. The results of the measurements open new roads for the next steps in order to optimize the features of the evolved nanoobjects, which might be thin films or nanoparticles.
UHV evaporators, laser and ion surface modifications are intended to use for sample preparation and RHEED, XPS, UPS SEM, AFM, and electronic measurements (I-V, C-V, DLTS) for characterization.
At the end, on the ground of the collected observations we are going to create a standardized description of the iron silicide nanostructure formation.
vissza »