Nyílt láncú reguláris izoprenoid alkánok képződése, stabilitása és alkalmazása fácies- és érettségjelzőként  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91159
típus K
Vezető kutató Sajgó Csanád
magyar cím Nyílt láncú reguláris izoprenoid alkánok képződése, stabilitása és alkalmazása fácies- és érettségjelzőként
Angol cím Acyclic regular isoprenoid hydrocarbons: their formation, stability and application as organic facial and maturity parameter
magyar kulcsszavak prisztán, fitán, prisztán/fitán, izoprenoid eloszlás, redox viszonyok, szerves fácies, érettség
angol kulcsszavak pristane, phytane, pristane/phytane, distributions of isoprenoids, redox conditions, organic facies, maturity
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
Analitikai kémia (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MTA Geokémiai Kutatóintézet
résztvevők Badics Balázs
Brukner Sándorné
Fekete József
Kárpáti Zoltán
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 2.833
FTE (kutatóév egyenérték) 6.32
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A szerves geokémiában fontos molekuláris mutató a prisztán/fitán hányados (Pr/Ph), a felhalmozódási viszonyok szerves redox mutatója. Értéke a hőmérséklettel növekszik, de ez a függőség, és annak okai csak részben ismeretesek. A Pr/Ph-t egyaránt alkalmazzák kőolajok és kőzetextraktumok esetében. A hányadost és a rövidebb láncú (C13-C18) reguláris aciklusos izoprenoid alkánok képződését kőzetekben (főleg kerogén koncentrátumokban), ill. termikus stabilitását kőolajokban és bitumenekben kívánjuk tanulmányozni természetes mintákban és modellkísérletekben. Célunk a hányados érettség függőségének jobb megértése és alkalmazási lehetőségeinek biztosabbá tétele, fenntartások megfogalmazásával. A hazai kőolajok esetében csak potenciális anyakőzetekről beszélhetünk, mert érettségük kicsi vagy tömegük kevés az ismert készletek fedezéséhez. Ezért szerves kőzettanilag igazolt fácieseken kívánunk kísérleteket folytatni és a kapott izoprenoid mutatókat és eloszlásokat hasonlítjuk a vizsgálatok során kapott kőolaj és extraktum csoportokhoz. Kőolajokat is hőkezelünk, hogy az érettség hatását figyelembe vehessük és az egyes vegyületek termikus stabilitását becsüljük. A kőolaj csoportok mennyiségi és minőségi vizsgálatával kapott olajképződési modellt geofizikai adatokra épülő 3D medencemodell (süllyedés/hőtörténet) segítségével ellenőrizzük: a keletkezett szénhidrogének becsült mennyiségét összevetjük a lehetséges anyakőzetek tömegével, figyelembe véve geotektonikai kapcsolatukat is. Nemzetközi együttműködések segítségével a szakma 3 vezető kutatóhelyének tapasztalatait és mérési eredményeit használhatjuk; a Pannon medence szerb részéről is mintákhoz és mérési eredményekhez jutunk.
angol összefoglaló
In organic geochemistry a frequently used molecular organic facies parameter is the pristane/phytane ratio (pr/ph), to elucidate depositional environment for oils and also rock extracts. The ratio increases with growing temperature/maturation. Its temperature dependence and reasons of its variation are partly known. We want to study the formation of regular acyclic isoprenoidal alkanes in rocks/kerogen concentrates and their thermal stability in oils and bitumens in natural samples of different catagenetic level and in model experiments. The aim is to elucidate the maturity dependence of this important ratio, to make its use more reliable and to conclude restrictions. The effective source rocks of Hungarian crude oils are not proved yet. Potential ones are proposed but their maturity stage or their volume is not enough for covering the accumulation known. For this reason we plan simulation experiments on organic petrographically proved facies, to compare the isoprenoid parameters and distributions in the products with those in extracts and oil groups established during the study. Thermal treatments will be carried out on the oils taking maturation effects into consideration during data evaluation. Our oil formation model based on the qualitative and quantitative analyses of oil groups will be checked by a 3D geophysical basin model (subsidence/thermal history): the estimated amount of hydrocarbons formed will be compared to the volume of potential source rocks, considering their geotectonical connections as well. The project obtained considerable international interest. Our co-operators will do measurements, supply samples and use newly developed techniques to help us to achieve our aims and to open new exploration frontiers.
vissza »