The role of historical trajectory in consraction of national identity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91176
Type K
Principal investigator László, János
Title in Hungarian A TÖRTÉNETI PÁLYA SZEREPE A NEMZETI CSOPORT IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJÁBAN
Title in English The role of historical trajectory in consraction of national identity
Keywords in Hungarian nemzeti identitás, narratívum, média, érzelmek, nyelvi kategóriák, számítógépes tartalomelemzés
Keywords in English national identity, collective memory, collective emotion, linguistic integroup bias, computerized content analysis
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Participants Bigazzi, Sára
Ehmann, Bea
Fülöp, Éva
Hargitai, Rita
Kaló, Zsuzsa
Pólya, Tibor
Vincze, Orsolya
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 8.381
FTE (full time equivalent) 10.29
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunkban a történeti pályához kacsolódó csoportközi érzelmeket, illetve a csoportközi konfliktusok kognitív feldolgozásának módjait a nemzeti identitás konstrukció részének tekintjük. A csoportközi érzelmek és kogníció kutatása a nemzetközi irodalomban elsősorban a szociális identitás elméletre (Tajfel és Turner, 1979) illetve a szelf-kategorizációs elméletre (Turner et. al. 1987) támaszkodik. Saját kutatásunkba beépítjük az identitás és a kollektív emlékezet narratív modelljével kapcsolatos eredményeinket is (László, 2008).
A tervezett kutatás a történelmi pályát és a nemzettel való azonosulás különböző formáit és erősségét közvetítő változókként fogja fel a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli csoportközi konfliktus helyzetek kiértékelésében. Ezáltal feltárja a korábbi vizsgálatainkban leírt magyar történelmi pálya szerepét a jelenbeli csoportközi konfliktushelyzetek észlelésében valamint a rájuk adott válaszokban..
A kutatás operacionalizálja a történelmi pályának és az identitásnak a csoportközi helyzetek kiértékelésére, az értékelés implicit nyelvi szempontjaira és az érzelmi válaszokra adott hatását. Eredményei ezáltal összevethetők lesznek, és reményeink szerint árnyalni fogják a kortárs szociálpszichológia három, korábban bemutatott nagy paradigmájának, a nyelvi kategória modellre épülő csoportközi nyelvi torzítási modellnek, a csoportközi érzelmek- valamint a kollektív érzelmek elméleteinek a megállapításait.
Summary
The study assumes that national historical trajectory is a narratively organized form of collective memory, which entails emotional and cognitive consequences for experiencing and elaborating current inter-group conflicts. The planned research operationalizes the effects of the Hungarian historical trajectory on appraising inter-group conflict situations by using focus group, media analysis, narrative analysis, questionnaire and experimental methodologies. For content analysis, it uses computer programs which have been developed for measuring various kinds of emotions, intentionality, agency, cognition, time experience, evaluation in narrative texts.
Research also extends to studying intra-group variants of the historical trajectory and their relations to various forms of national identification. These variables are treated as mediators in interpreting cognitive and emotional responses to inter-group conflict situations.
Results will be interpreted in terms of narrative models of group-identity and will be contrasted to theories of inter-group emotions, collective emotions, and linguistic inter-group bias.
Back »