Research and development activity of the foreign companies in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91192
Type K
Principal investigator Barta, Györgyi
Title in Hungarian A külföldi vállalatok kutató-fejlesztő tevékenysége Magyarországon
Title in English Research and development activity of the foreign companies in Hungary
Keywords in Hungarian külföldi vállalatok, multinacionális vállalatok, külföldi tőkeberuházások, kutatás és fejlesztés, innováció, technology spillover, telephelyválasztás, regionális fejlődés, regionális versenyképesség
Keywords in English foreign companies, multinational companies, FDI in Hungary, research and development, innovation, technology spillover, location, regional development, regional competitiveness
Discipline
Regional Studies (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
Participants Czirfusz, Márton
Deák, Csaba
Dory, Tibor
Földi, Zsuzsanna
Lengyel, Balázs
Uzzoli, Annamária
Starting date 2007-07-01
Closing date 2012-07-31
Funding (in million HUF) 3.702
FTE (full time equivalent) 0.35
state closed project
Summary in Hungarian
A vállalatok K+F tevékenysége korábban stratégiai funkció volt, a székhely közelébe települt. A globalizációval a K+F tevékenységet is kihelyezik más országokba.

Magyarországon az elmúlt években megjelentek a K+F tevékenységet is végző külföldi vállalkozások. Ez előrelépés a külföldi befektetések minőségében.

Kutatásunk a külföldi vállalatok Magyarországon végzett K+F tevékenységével foglalkozik. A kutatás 3 fő témaköre:

- A külföldi vállalatok motivációja a magyarországi telephely kiválasztásában.
- A K+F tevékenység jellege és illeszkedése a vállalat tevékenységéhez.
- A K+F tevékenység hatása a fogadó térségre.

A kutatásunk kb. 15 vállalatra (a kb. 30 vállalat közül a legfontosabbakra) terjed ki, többségük Budapesten helyezkedik el.

A kutatásunk remélhetőleg rá fog világítani arra, hogy a Magyarországra telepedett K+F tevékenység közvetlen hatást gyakorol-e a magyar gazdaság fejlődésére vagy elszigetelt marad. Ezek fontos információk mind a magyar, mind az EU fejlesztési politikájában.
Summary
Formerly, research and development was a strategic activity of companies, located close to the headquarters. In the process of globalization R&D is being outsourced into other countries.

In the last years foreign companies with R&D activity appeared in Hungary. This is an improvement in the nature of foreign direct investment.

Our research focuses on the R&D activity of foreign companies in Hungary. The three main topics are:

- motivation of foreign companies in choosing locations in Hungary
- the fit and style of R&D activity to the company’s activities
- influence of R&D activity on the host region

Our research covers approximately 15 companies (the most important companies out of the total 30), most of them located in Budapest.

The research will hopefully answer the question whether the companies' R&D activity settled down in Hungary has a direct effect on the development of the Hungarian economy, or it stays an isolated phenomenon. This information is of great importance both for the development policies of Hungary and of the European Union.

 

Events of the project

 
2011-04-04 13:51:14
Résztvevők változása
2011-02-08 12:01:16
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: KÉTI Budapesti Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), Új kutatóhely: Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (MTA Regionális Kutatások Központja).
2009-06-05 12:49:24
Résztvevők változása
Back »