Rendezetlenségi effektusok soktest rendszerekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
91210
típus K
Vezető kutató Iglói Ferenc
magyar cím Rendezetlenségi effektusok soktest rendszerekben
Angol cím Disorder effects in many-body systems
magyar kulcsszavak Rendezetlenség, kvantum rendszerek, összefonódás, nemegyensúlyi folymatok, extrém érték statisztika
angol kulcsszavak Disorder, quantum systems, entanglement, nonequilibrium processes, extrem value statistics
megadott besorolás
Fizika (Élettelen Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Statisztikus fizika
zsűri Fizika
Kutatóhely Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
résztvevők Györgyi Géza
Juhász Róbert
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.197
FTE (kutatóév egyenérték) 6.20
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A rendezetlenség minden létező anyag elkerülhetetlen velejárója, amelynek jelenléte azok fizikai tulajdonságait jelentősen módosíthatja. Ezen projekt keretében kvantumos és klasszikus rendszerekben fellépő rendezetlenségi effektusokat vizsgálunk, mind egyensúlyi, mind nemegyensúlyi körülmények között. Kvantum rendszerekben (pl. spinláncok, spinlétrák és alacsonydimenziós rácsok) összefonódási tulajdonságokat, valamint a Neumann-féle entrópia skálázási tulajdonságait fogjuk vizsgálni a (rendezetlen) kvantum kritikus pont környezetében, valamint az entrópia időbeli fejlődését a rendszer állapotának hirtelen megváltoztatását követően. Rendezetlen klasszikus rendszerekben (pl. véletlen kötésű Potts modell, véletlen terű Ising modell) a határfelület tulajdonságait, valamint a kritikus sűrüség profilok alakját fogjuk tanulmányozni. Nemegyensúlyi klasszikus részecskerendszerek esetén (pl. hajtott rácsgázok és reakció-diffúzió modellek) a stacionér állapot tulajdonságait, valamint nemegyensúlyi fázisátalakulások szingularitásait fogjuk vizsgálni rendezetlenség jelenlétében. Olyan problémák esetén, melyek fizikai jellemzőit ritka tartományok tulajdonságai határoznak meg (pl. Griffiths-féle szingularitások) az extrém statisztikákkal való lehetséges kapcsolat felderítését tüzzük ki célul.
angol összefoglaló
Disorder is an inevitable feature of real materials and in many cases it can strongly influence their physical properties. In this project we consider disorder effects in quantum and classical systems both at and out-off equilibrium. In quantum systems (spin chains, ladders, low-dimensional lattices) we are going to study the entanglement properties and the scaling behaviour of the von-Neumann entropy in the vicinity of the (random) quantum critical point at zero temperature, as well as its evaluation after a sudden quench in the system. In random classical systems (random bond Potts model, random field Ising model) we are going to study interfacial properties as well as density profiles at the critical point. In non-equilibrium classical particle systems, such as driven lattice gases and reaction-diffusion models we are going to study the properties of the steady states as well as non-equilibrium phase transitions in the presence of disorder. In problems with rare region effects (such as Griffiths singularities) we study possible relation with extreme value statistics.
vissza »