The life-long development and pathology of implicit skill learning  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91223
Type K
Principal investigator Németh, Dezső
Title in Hungarian Az implicit tanulás egész életen át tartó fejlődése és patológiái
Title in English The life-long development and pathology of implicit skill learning
Keywords in Hungarian implicit tanulás, fejlődés, Enyhe Kognitív Zavar, Alzheimer-kór
Keywords in English implicit learning, life-long development, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer's disease
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Szeged)
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-02-28
Funding (in million HUF) 2.644
FTE (full time equivalent) 0.95
state closed project
Summary in Hungarian
A basalis ganglionoknak és a kisagynak jelentős szerepük van a kognitív működésben, de ennek pontos funkcionális feltérképezése és pontosítása még nem történt meg. A kutatássorozat célja, hogy a kísérleti pszichológia és a kognitív neuropszichológia módszereinek segítségével megismerjük a kéreg alatti területek és a kisagy differenciált szerepét. A kutatási fókusza az implicit készségtanuláson és szekvencia tanuláson van, mely nemcsak a motoros készségekben van jelen, hanem olyan kognitív készségekben is, mint a nyelvi és emlékezeti működés. A kutatássorozat a következő kérdéseket válaszolja meg: hogyan sajátítunk el készségeket; milyen mechanizmusok állnak a háttérben; milyenek ennek az alapvető tanulási mechanizmusnak a jellemzői a különböző életkorokban (6-75 éves korig); a különböző patológiákban (Enyhe Kognitív Károsodás, Alzheimer-kór) hogyan és melyik aspektusa károsodik az implicit készségtanulásnak és konszolidációjának. A pályázati projekt hasznosítható eredményei: 1) a készségtanulás mechanizmusának jobb megértése 2) fejlődési mechanizmusainak megértése 3) életkori sztenderdek 4) kézzelfogható eszközöket adhat ezen készségek fejlesztéséhez, 5) a klinikumban is használható teszt battéria létrehozása.
Summary
The basal ganglia and cerebellum have important roles in cognitive functions, but their precise and detailed purposes have not yet been mapped. The goal of this comprehensive research is to learn about and distinguish the roles of the sub-cortical structures and the cerebellum using methods from experimental psychology and cognitive neuropsychology.
The study will focus on implicit sequence learning, which is present in motor skills and in cognitive skills like language and memory processes. The series of investigations will attempt to answer the following questions: how do we acquire skills at different ages and what are the background mechanisms to such skill learning; how and what aspect of implicit learning and its consolidation are impaired in various pathologies (Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s disease)? Beyond the theoretical implications of basic research this project will provide an understanding of the mechanisms of skill learning and will suggest hands-on tools to teach and improve these skills. It will also have recommendations for therapies for sub-cortical and cerebellum pathologies. The study will contribute to the clinical field by creating a test battery that could be used to diagnose diseases/impairment related to the basal ganglia and the cerebellum.
Back »