Structure evolution and biological properties of biogenic nanosized hydroxyapatite-based composites  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
91259
Type K
Principal investigator Balázsi, Csaba
Title in Hungarian Biogén nano-hidroxiapatit alapú kompozitok szerkezeti jellemzése és biológiai tulajdonságai
Title in English Structure evolution and biological properties of biogenic nanosized hydroxyapatite-based composites
Keywords in Hungarian tojáshéj, hidroxiapatit, nanokompozit, bioaktivitás
Keywords in English eggshell, hydroxyapatite, nanocomposite, bioactivity
Discipline
Material Science and Technology (engineering and metallurgy) (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Waste reprocessing technology
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Institute of Technical Physics and Materials Science (Research Center of Natural Sciences)
Participants Balázsi, Katalin
Gergely, Gréta
Károly, Zoltán
Klébert, Szilvia
Lukács, István Endre
Tapasztó, Orsolya Éva
Tóth, Attila Lajos
Starting date 2012-10-01
Closing date 2015-09-30
Funding (in million HUF) 8.273
FTE (full time equivalent) 14.30
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatás fő célja a hidroxiapatit alapú kompozitok portechnológiai előállítása,
kialakulási mechanizmusának és biológiai viselkedésének vizsgálata.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése a hidroxiapatit alapú kompozitok kialakulásának fizikai és kémiai
folyamatainak feltárása, a kialakuló szerkezet, mechanikai és biológiai tulajdonságai közötti
kapcsolatok meghatározása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az egyik fő hangsúly az összetétel- szerkezet-tulajdonságok-előállítási paraméterek és a
szinterelési folyamat optimalizálása, és a (bio) funkcionalizált kompozitok integrációja
különböző csontpótlásra alkalmas implantátumokba.
Az elért kutatási eredményeket referált szakmai folyóiratokban, nemzetközi
konferenciákon előadás és poszter formájában, illetve konferencia kiadványokban
megjelenő cikkek formájában közöljük.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatómunka várható távlati eredménye kiváló minőségű bioaktív anyag előállítása
egyszerű és olcsó technológia segítségével.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The planned research is focused to the hydroxyapatite based composite preparation by
powder technology and the investigation of their evaluation and biological behaviour.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The principal question to be addressed is the study of the formation of hidroxiapatite based composites, elucidation of their physical and chemical processes. The relationship
between the evolving structure, mechanical and biological properties of hidroxiapatite composites will be examined.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Emphasis will be given to optimization of composite production-sintering processes, the processing of the biomaterials into films or fibres, the integration of the developed (bio) functional composites in implants and bone
substitutes. The realized research results will be published in international journals with high impact
factors, and will be presented on national and international conferences as presentation or
posters.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The main aim of research work is the development of excellent bioactive materials by
simply and cost-effective fabrication.
Back »